PRIVACY BELEID

AquaTulp gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Persoonsgegevens
U kunt uw persoonsgegevens opgeven via de website als u bestelt en/of een account aanmaakt via het besloten deel van de website. Het gaat dan om de volgende gegevens:
- Naam
- Adresgegevens
- e-mailadres
- Telefoonnummer.

Tevens kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP-adres van waaruit u onze website bezoekt.

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan bestellings-, boekhoudkundige- en overige administratieve verplichtingen te voldoen. AquaTulp verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden.

  • Verzenden en Logistiek
  • Betalingsproviders (veilig betalen)
  • Webhosting (webshop/website)
  • Online dienstverlening
  • Klachtenafhandeling
  • Voldoen aan wet- en regelgeving

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Beveiliging
AquaTulp beveiligt uw persoonsgegevens door meerdere technische en organisatorische maatregelen, zoals door middel van firewalls, SSL Certificaat, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Cookies
Aquatulp deelt cookies uit wanneer u Aquatulp.nl bezoekt. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor uw computer of mobiele apparatuur. Op onze website worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren.

Daarnaast maakt Aquatulp gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Daarnaast gebruiken we de cookies ook voor marketingdoeleinden.

Ook maken we gebruik van JavaScript. Hiermee kunnen we mooie dingen doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons. Zoals het onthouden van je winkelmandje of het tonen van je eerder bekeken producten.

Cookies accepteren
Als je de webshop van Aquatulp optimaal wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.
Het al of niet toestaan van cookies kunt u ook te allen tijde wijzigen in de instellingen van uw browser.

De cookie instellingen
Natuurlijk gaan we voorzichtig om met de gegevens die we van je verzamelen. Je kunt zelf aangeven wat we van je mogen volgen, door voor het Standaard- of Persoonlijke cookie-pakket te kiezen.

Andere websites
Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Aquatulp is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Social Media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken: Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+ om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan AquaTulp op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Bewaartermijnen
AquaTulp bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten en vragen
Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@aquatulp.nl.
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om AquaTulp een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.
Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring
AquaTulp kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens AquaTulp
De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is:
AquaTulp (KvK-nummer 08189923)
Boxbergerweg 16C
8121 PT Olst, Nederland

Datum laatste wijziging: 20-01-2023